This site is on development mode, some functions may be wrong or abnormal.
Please visit https://10minutemail.net

We are now available translation page, Please help us to translate website. Thank You!

Please select the language you want to help translation:

Sleutels Aanwysings In Vertaal na ELSE
META_KEYWORD in meta tag keyword 10 Minute Mail: Tydelike, wegdoenbare, gratis en veilige e-posadres vir gemorspos
META_DESCRIPTION in meta tag description Tydelike wegdoenbare e-posdiens om gemorspos uit te oorlê. Vermy gemorspos met ’n gratis, veilige 10-minuut e-posadres. Ons blokkeer u nie wanneer u te veel adresse gebruik nie.
LBL_TITLE site name in your language (need to be translated) 10 Minute Mail
LBL_TITLE2 10minutemail.net 10minutemail.net
LBL_TITLE_MOBILE site name in your language (need to be translated) + mobile 10 Minute Mail Mobiel
HELP_ABOUT about 10minutemail.net 10minutemail.net is ’n gratis, wegdoenbare e-posdiens. U tydelike e-posadres sal na 10 minute verval waarna u geen toegang daartoe sal hê nie. U kan die tyd met 10 minute verleng.
Die webwerf waarop u aanteken kan u persoonlike inligting verkoop: u weet nooit waar u e-posadres gepubliseer gaan word nie. In sulke tye is ’n 10-minuut e-posadres die beste oplossing vir u probleme.
LBL_10_MINUTE_MAIL first title (site name need to be translated) Welkom by 10 Minute Mail
LBL_10_MINUTE_MAIL_MOBILE first mobile title (site name need to be translated) Welkom to 10 Minute Mail Mobiel
LBL_MOBILE_TITLE mobile Mobiel
LBL_LANGUAGE_INFO About Language Oor Taal
LBL_INDEX in menu Tuis
LBL_MENU Menu Kieslys
LBL_ABOUT in menu Oor
LBL_FEEDBACK in menu Terugvoer
LBL_MAILBOX InBox title InBus
LBL_WELCOMETO Welcome to Welkom by
LBL_MAIL Email: E-pos:
LBL_YOUREMAIL display email address, mail address will replace %s U tydelike e-posadres is: %s
LBL_YOUREMAIL_WILL display lift time, time will replace %s U e-posadres sal oor %s verval
LBL_MORE_10_MINUTE more time Gee my nog %s minute!
LBL_NEWONE get another e-mail address. Kry ’n ander e-posadres.(Hierdie een sal verval.)
LBL_COPY copy to clipboard Kopieer na knipbord
LBL_LOADING loading... Laai...
LBL_RECOVERING recover address, mail address will replace %s Herwin geskrapte e-posadres: %s.
LBL_FOLLOW_US Follow us Volg ons
LBL_BLOG Blog Blog
LBL_FEATURE_A_TITLE Disposable Wegdoenbaar
LBL_FEATURE_A_CONTENT about Disposable Alle posbusse is werklik wegdoenbaar, ken-nie-die-geskrapte-terugkry-nie posbusse, geeneen kry toegang tot u posbus nie.
LBL_FEATURE_B_TITLE Private inbox Privaatinbus
LBL_FEATURE_B_CONTENT about Private inbox Ons bied geen pasgemaakte posbus nie, posbusse word ewekansig geskep, vorige adresse sal nie herhaal word nie. Geeneen kan u e-pos lees nie.
LBL_FEATURE_C_TITLE Refill in time Hervul in tyd
LBL_FEATURE_C_CONTENT about Refill in time U kan die toegangstyd vir u posbus verleng na tot 100 minute.
LBL_FEATURE_D_TITLE Recovery Herstel
LBL_FEATURE_D_CONTENT about Recovery U kan die pas vervalle posbus herstel voordat dit deur die stelsel verwyder word.
LBL_FEATURE_E_TITLE Mobile support Mobiele ondersteuning
LBL_FEATURE_E_CONTENT about Mobile support Ons het ’n toegewyde blad vir mobiele toestelle sodat ons diens maklik bereikbaar is op u mobiele toestel.
LBL_FEATURE_F_TITLE Domain changed Domein verander
LBL_FEATURE_F_CONTENT about Domain changed Ons vervang die domeinnaam elke 45 dae om te voorkom dat admins ons domein blokkeer.
LBL_NEED_SUPPORT 10 Minute Mail needs your support 10 Minute Mail needs your support
LBL_SUPPORT_US Support 10 Minute Mail Support 10 Minute Mail
LBL_MAKE_DONATION Make a donation to us Make a donation to us
LBL_OR Or Or
CONTACT_TITLE Contact us Kontak ons
CONTACT_INFO about Contact Gebruik Facebook of e-pos: %s om ons te kontak (Engels of Sjinees). Ons kan nie altyd antwoord nie maar gaan ons bes doen om te reageer.
FAQ_TITLE FAQ Gereelde vrae
FAQ_Q1 Q1 V1: Kan ek posbusse pasmaak?
FAQ_A1 A1 A1: NEE, ons webwerf is WERKLIK wegdoenbare posdiens, gevolglik kan ons nie toelaat dat gebruikers die naam van ’n posbus pasmaak nie. Dit beskerm die privaatheid van alle gebruikers. Ons hoop u verstaan waarom pasgemaakte name ontoelaatbaar is.
FAQ_Q2 Q2 V2: Sal dieselfde posbus later weer verskyn?
FAQ_A2 A2 A2: NEE, ons gebruik bitmaprekordgegenereerde posbusse, selfs die posbus is geskrap. Die map sal die gebruikte e-posse skrap en voorkom dat dit weer gegenereer word.
FAQ_Q3 Q3 Q3: Is dit net 10 minute?
FAQ_A3 A3 A3: NEE, u kan die tyd uitrek voordat dit verval. Gedurige uitbreiding sal voorkom dat die posbus verval.
WELCOME_EMAIL_TITLE Hi, Welcome to 10 Minute Mail Hallo. Welkom by 10 Minute Mail
WELCOME_EMAIL_BODY_HEAD about Greetings, Attention to HTML Geagte Anoniem,

Dankie dat u 10 Minute Mail gebruik om gemorspos te beveg, u tydelike wegdoenbare e-posl is:
WELCOME_EMAIL_BODY_LINE_1 about Time, Attention to HTML Gebruik dit om met enige webwerf na u keuse te kommunikeer. U het 10 minute om die posbus te gebruik. Indien dit nie genoeg is nie kan u op "Gee my nog 10 minute" of "Hervul" klik om dit te verleng.
WELCOME_EMAIL_BODY_LINE_2 about Privacy, Attention to HTML Koekies en javascript MOET vir die diens geaktiveer wees. Koekies is om u sessie-id en taalvoorkeure te onthou. Bykomend tot derdepartywebwerwe soos Addthis, Adsense, Analytics, Facebook, Google+, Twitter, Uservoice, Viglink, ens., sal ons NOOIT u persoonlike inligting aan derdepartye verskaf nie.
WELCOME_EMAIL_BODY_FOOTER about Ending, Attention to HTML 10 Minute Mail Span

Volg ons:


Facebook
Twitter
Google+
INFO_TIMESUP mail address expired message U tydelike e-pos het self-vernietig.
INFO_COMPLETELY_DELETED Your temporary e-mail %s has been deleted completely, can not recover. U tydelike e-pos %s is geheel geskrap en kan nie herstel word nie.
INFO_REPORT Thank you for reporting issues, we will be fixed soon. Dankie dat u probleme rapporteer. Dit sal vinnig herstel word.
INFO_YOUCAN You can... U kan...
INFO_REFRESH refresh this page. Die blad verfris.
INFO_GET_NEWONE get another e-mail address. ’n Ander e-posadres kry.
INFO_FREEBACK Feedback Terugvoer
INFO_HISTORY Check mailbox history. Check mailbox history.
LBL_TRANSLATE Translate Vertaal
LBL_MORE_10_MINUTE_2 MUST SHORT, Refill (More Time) Hervul
LBL_NEWONE_2 MUST SHORT, New (Get new mail address) Nuut
LBL_RECOVERING_2 MUST SHORT, Recover (Recover deleted mail address) Herwin
INFO_REFRESH_2 MUST SHORT, Refresh (Refresh inbox) Verfris
LBL_CANCEL MUST SHORT, Cancel Kanselleer
LBL_SUBMIT MUST SHORT, Submit Dien In
LBL_OK MUST SHORT, OK Goed
LBL_DELETE MUST SHORT, Delete Skrap
LBL_DELETE_ALL MUST SHORT, Delete all Skrap alle
LBL_SELECT_ALL MUST SHORT, Select all Kies alle
LBL_INVERT_SELECTION MUST SHORT, Invert selection Omgekeerde seleksie
LBL_MOBILE Mobile version Mobiele weergawe
MAIL_READ ReadMail Lees Pos
MAIL_FROM From Van
MAIL_SUBJECT Subject Onderwerp
MAIL_NOSUBJECT No Subject Geen Onderwerp
MAIL_DATE Date Datum
MAIL_TO To Aan
MAIL_MAIN Message Boodskap
MAIL_ERROR_OPEN access e-mail failure messages Toegangspoging na e-pos het misluk.
MAIL_ERROR_NOT insufficient permissions messages U het nie toestemming vir toegang tot hierdie e-pos nie.
MAIL_LINKS Links Skakels
MAIL_OPTIONS Options Opsies
MAIL_READ_HELP If you can't read this email, click here Indien u nie hierdie e-pos kan lees nie, klik hier
MAIL_FULL_MAIL Full mail Volle pos
MAIL_NEW_WINDOW New window Nuwe venster
MAIL_RAW_HTML Raw HTML Rou-HTML
MAIL_REPORT Report Rapporteer
MAIL_PLAIN Plain Plat
MAIL_HTML HTML HTML
MAIL_HTML_TO_PLAIN HTML to Plain HTML na Plat
MAIL_URLS Urls Bronkodes
MAIL_ATTACHMENTS Attachments Aanhangsels
LBL_DONATE Donate, MUST short Donate
LBL_DONATE_COIN keep {coinName} Donate {coinName}
LBL_DONATE_HELP Donate help info, keep {coin} Please use this {coin} address to donate.
Thanks for your contribution!
LBL_DONATE_ADDRESS Donate address Click here to send this address to your wallet.
PERMALINK_GET Get permalink. Kry permaskakel.
PERMALINK_LINK Permalink: Permaskakel:
PERMALINK_TIME Email Datetime: E-pos Datumtyd:
PERMALINK_SET_KEY Set Access Key: Stel Toegangsleutel in:
PERMALINK_ENTER_KEY Enter Access Key: Voer Toegangsleutel in:
PERMALINK_TITLE Please complete the form below to get permalink. Voltooi asb. die onderstaande vorm om permaskakel te kry.
PERMALINK_TITLE3 Please complete the form below to get mailbox. Voltooi asb. die onderstaande vorm om posbus te kry.
PERMALINK_ERROR Checksum error, make sure the URL or Access Key are correct. Checksum error, make sure the URL or Access Key are correct.
PERMALINK_URL_ERROR Your URL is wrong, please check again. U bronkode is verkeerd, gaan asb. na.
PERMALINK_DOMAIN_ERROR This domain is expired, go to https://10.re to recover your mailbox. Hierdie domein het verval, gaan na https://10.re om u posbus te herstel.
PERMALINK_NOTICE Anyone who has permalink and access key can access this mailbox, if you don't want to announce the mailbox, do not disclose it. Enigeen met ’n permaskakel het toegang tot hierdie posbus, indien u die posbus nie wil aankondig nie, moet dit nie openbaar nie.
PERMALINK_TITLE2 Here is your permalink, you can use this link to access the mailbox permanently. Hier is u permaskakel, u kan dit gebruik om permanent toegang tot die posbus te kry.
LBL_HISTORY short, History of email address Geskiedenis
HISTORY_REFRESH Must short, Refresh Verfris
HISTORY_EXPORT Must short, Export Stuur uit
HISTORY_EXPORT_ALL Must short, Export all Stuur alle uit
HISTORY_IMPORT Must short, Import Voer in
HISTORY_LIST Must short, List Lys
HISTORY_DELIMITER Must short, Delimiter Skeidingsteken
HISTORY_JSON JSON JSON
HISTORY_DOWNLOAD Must short, Download Laai af
HISTORY_WRONG There is something wrong, please check. Iets is fout, gaan asb. na.
HISTORY_MAIL Must short, Mail Pos
HISTORY_KEY Must short, Access key Toegangsleutel
HISTORY_URL Must short, URL Bronkode
HISTORY_DATETIME Must short, Datetime Datumtyd
HISTORY_CHOOSE Choose doamin name: Kies domeinnaam:
HISTORY_IMPORT_HELP_LINE_1 import help line 1 U kan e-posgeskiedenis van ander adresse invoer; domeinnaam wat gebruik word moet egter beperk word.
HISTORY_IMPORT_HELP_LINE_2 import help line 2, translate part before the colon. Aanvaar slegs JSON-reeks: reeks[ objek{ pos, bronkode, sleutel, tyd }, objek, ... ]
DATATABLES_EMPTYTABLE when table is empty Geen data beskikbaar in tabel.
DATATABLES_INFO notice keep _START_ _END_ _TOTAL_ Toon _START_ tot _END_ van _TOTAL_ inskrywings
DATATABLES_INFOEMPTY when table is empty Toon 0 tot 0 van 0 inskrywings
DATATABLES_INFOFILTERED notice keep "(", ")" and _MAX_ (gefilter van _MAX_ totale inskrywings)
DATATABLES_INFOPOSTFIX Do not change .
DATATABLES_THOUSANDS Do not change ,
DATATABLES_LENGTHMENU notice keep _MENU_ Toon _MENU_ inskrywings
DATATABLES_LOADINGRECORDS Loading... Laai...
DATATABLES_PROCESSING Processing... Verwerk...
DATATABLES_SEARCH Must short ,notice the colon Soek:
DATATABLES_ZERORECODERS No matching records found. Geen ooreenstemmende rekords gevind.
DATATABLES_PAGINATE_FIRST Must short Eerste
DATATABLES_PAGINATE_LAST Must short Laaste
DATATABLES_PAGINATE_NEXT Must short Volgende
DATATABLES_PAGINATE_PREVIOUS Must short Vorige
DATATABLES_ARIA_SORTASCENDING notice the colon : aktiveer om kolom toenemend te sorteer
DATATABLES_ARIA_DESCENDING notice the colon : aktiveer om kolom afnemend te sorteer
HISTORY_HELP_LINE_1 Need to be translated Permaskakel en toegangsleutel word in u blaaier bewaar, ons hou nie u data nie. Indien u blaaierdata gewis word, word hierdie rekords ook gewis.
HISTORY_HELP_LINE_2 Need to be translated Let daarop dat wanneer u die domeinnaam vervang, die ou rekord gewis sal word. Dit is van toepassing op alle domeinname wat gedeaktiveer is en groot gemorspos, waaraan ons werk, moontlik kan ons eendag ’n permaskakel na alle posbusse maak.
HISTORY_HELP_NO_SUPPORT Need to be translated, infomation when browser does not support localStorage U blaaier ondersteun nie lokaleBerging nie, maak seker u blaaierweergawe is beter as IE 8+, Chrome 4+, Firefox 3.5+, Safari 4+, Opera 10.5+, en verleen toegang tot lokaleBerging.
HISTORY_CONFIRM_DELETE_TITLE Delete confirm Skrapping bevestig
HISTORY_CONFIRM_DELETE_TEXT Singular Is u seker u wil die volgende adres skrap?
HISTORY_CONFIRM_DELETE_ES_TEXT plurality Is u seker u wil die volgende adresse skrap?
HISTORY_CONFIRM_DELETE_ALL_TEXT All of Is u seker u wil alle adresse skrap?
REPOTER_SELECT Please select one issue from the options. Kies asb. een probleem uit die opsies.
REPOTER_RECEIVE Can not receive the mail from a website. E-pos kan nie van ’n webwerf ontvang word nie.
REPOTER_READ Can not read email. E-pos kan nie gelees word nie.
REPOTER_ATTACHMENTS Can not download attachments. Aanhangsels kan nie afgelaai word nie.
REPOTER_LINKS URL links in email have problems. Bronkodeskakels in die e-pos gee probleme.
REPOTER_ELSE Else, please describe the problem. Of beskryf die probleem.
SUBMIT_LEAVE_NAME Please leave a name at least. U moet ten minste ’n van laat.
SUBMIT_SELECT_ONE Please select one issue from the options. Kies asb. een probleem uit die opsies.
SUBMIT_CONFIRM Are you sure you want to submit the form? Is u seker u wil hierdie vorm indien?
TRANSLATE_YOURNAME your name Naam
TRANSLATE_YOUREMAIL your mail Pos
TRANSLATE_YOURWEBSITE your website Webwerf
TRANSLATE_YOURCOMMENTS your comments Kommentaar
TRANSLATE_DIRECTIONS in translate page directions Aanwysings
TRANSLATE_KEYS in translate page keys Sleutels
TRANSLATE_IN_LANGUAGE in translate page in language In %s
TRANSLATE_TRANSLATE_TO_LANGUAGE in translate page translate to language Vertaal na %s
TRANSLATE_THANKS Thanks following friend(s) to help translate: Dankie aan die volgende vriend(e) vir vertaling:
TRANSLATE_CHOOSE Choose language: Kies taal:
TRANSLATE_HELP Help us translate website Help us translate website.
RECAPTCHA_HELP shows when used to many addresses, IP will replace %s Daar is te veel versoekte adresse vanaf u IP, %s. Ons moet bevestig dat u ’n mens is. Antwoord die onderstaande CAPTCHA en klik die dien-in-knop of bevestiging te kry.
RECAPTCHA_VISUAL_CHALLENGE Get a visual challenge Kry ’n visuele uitdaging
RECAPTCHA_AUDIO_CHALLENGE Get an audio challenge Kry ’n klankuitdaging
RECAPTCHA_REFRESH_BTN Get a new challenge Kry ’n nuwe uitdaging
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_VISUAL Type the two words: Tik die twee woorde:
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_VISUAL_LIMIT Type the numbers Tik die syfers:
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_AUDIO Type what you hear: Tik wat u hoor:
RECAPTCHA_HELP_BTN Help Help
RECAPTCHA_PLAY_AGAIN Play sound again Speel geluid weer
RECAPTCHA_CANT_HEAR_THIS Download sound as MP3 Laai klank af as ’n MP3
RECAPTCHA_INCORRECT_TRY_AGAIN Incorrect. Try again. Verkeerd. Probeer weer.
ERROR_404_TITLE page not found ,title 404 Nie gevind nie
ERROR_404_HELP about page not found Die blad wat u soek is moontlik verwyder, die naam het verander of dit is tydelik onbeskikbaar
ERROR_403_TITLE forbidden ,title 403 Verbode: Toegang is geweier
ERROR_403_HELP about forbidden U het nie toestemming om hierdie gids of blad te besigtig nie.
ERROR_500_TITLE shows when site is down, title 500 Interne Bedienerfout
ERROR_500_HELP shows when site is down Daar is ’n probleem me die hulpbron wat u benodig en dit kan nie vertoon word nie.
ERROR_503_TITLE shows when site is down, title 503 Diens Onbeskikbaar
HELP_DOWN shows when site is down. 10minutemail.net is oorvol. Ons sal binnekort terug wees.
ERROR_BACKUP_SITE shows when something wrong. Probeer asb. die volgende skakels of rugsteunblaaie:
TIME_JUST_NOW just now sopas
TIME_SECOND 1 second 1 sekonde
TIME_SECONDS %s seconds, number will replace %s %s sekondes
TIME_MINUTE 1 minute 1 minuut
TIME_MINUTES %s minutes, number will replace %s %s minute
TIME_HOUR 1 hour 1 uur
TIME_HOURS %s hours, number will replace %s %s uur
TIME_DAY 1 day 1 dag
TIME_DAYS %s days, number will replace %s %s dae
TIME_WEEK 1 week 1 week
TIME_WEEKS %s weeks, number will replace %s %s weke
TIME_MONTH 1 month 1 maand
TIME_MONTHS %s months, number will replace %s %s maande
TIME_YEAR 1 year 1 jaar
TIME_YEARS %s years, number will replace %s %s jaar
TIME_AGO %s ago, time will replace %s %s gelede

Please leave your information, we will place it in the language information page.
Naam *
Pos not be shown publicly
Webwerf
Kommentaar

Support 10 Minute Mail  |   Help us translate website.

Choose language:
EnglishAfrikaansShqipëriaالعربيةбеларускібългарски езикCatalà(Valencià)中文正體中文(台灣)简体中文(中国)HrvatskiČeštinaDanskNederlandsEstonianFârsiSuomiFrançaisDeutschქართულიΕλληνική γλώσσαעִבְרִיתहिंदी(Hindī)MagyarLietuvių kalbaBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語한국어LatviešuMāoriМакедонскиNorskPolskiPortuguês(Portugal)Português(Brazil)RomânăРусский языксрпскиSlovenský jazykSlovenščinaSvenskarEspañolไทยTürkçeУкраїнськаاُردُوTiếng Việt