This site is on development mode, some functions may be wrong or abnormal.
Please visit https://10minutemail.net

We are now available translation page, Please help us to translate website. Thank You!

Please select the language you want to help translation:

Võtmed Juhised keeles Tõlgi ELSE keelde
META_KEYWORD in meta tag keyword 10 Minute Mail: Ajutine, ühekordne, tasuta ja turvaline e-posti aadress rämpsposti vältimiseks.
META_DESCRIPTION in meta tag description Ajutine ühekordne e-mail, et ära hoida rämpsposti. Kõrvalda rämpspost 10-minutilise e-maili aadressiga. Kasuta meie teenust nii palju kui vaja.
LBL_TITLE site name in your language (need to be translated) 10 Minuti Meil
LBL_TITLE2 10minutemail.net 10minutimeil.net
LBL_TITLE_MOBILE site name in your language (need to be translated) + mobile Mobiilne 10 Minuti Meil
HELP_ABOUT about 10minutemail.net 10minutemail.net on tasuta, ühekordse e-maili teenus. Teie ajutine e-maili aaddress aegub 10 minuti pärast, peale mida sellele ligipääs puudub. Te saate aega 10 minuti võrra pikendada.
Veebileht, millele te registreerute võib müüa teie personaalset infot; te ei tea kunagi, kus teie e-mail avalikustatakse. 10 minutilise eluajaga email on parim viis selle ära hoidmiseks.
LBL_10_MINUTE_MAIL first title (site name need to be translated) Tere tulemast 10 Minuti Meili
LBL_10_MINUTE_MAIL_MOBILE first mobile title (site name need to be translated) Tere tulemast Mobiilsesse 10 Minuti Meili
LBL_MOBILE_TITLE mobile Mobiilne
LBL_LANGUAGE_INFO About Language Info
LBL_INDEX in menu Avaleht
LBL_MENU Menu Menüü
LBL_ABOUT in menu Info
LBL_FEEDBACK in menu Tagasiside
LBL_MAILBOX InBox title Sissetulevad
LBL_WELCOMETO Welcome to Tere tulemast
LBL_MAIL Email: Email:
LBL_YOUREMAIL display email address, mail address will replace %s Teie ajutine e-maili aadress on: %s
LBL_YOUREMAIL_WILL display lift time, time will replace %s Teie ajutine e-maili aadress aegub: %s
LBL_MORE_10_MINUTE more time Anna mulle %s minutit juurde!
LBL_NEWONE get another e-mail address. Saa uus e-maili aadress.(See aadress aegub.)
LBL_COPY copy to clipboard Kopeeri vahemällu
LBL_LOADING loading... Laeb...
LBL_RECOVERING recover address, mail address will replace %s Taastan kustutatud e-maili aadressi: %s.
LBL_FOLLOW_US Follow us Jälgi meid
LBL_BLOG Blog Blogi
LBL_FEATURE_A_TITLE Disposable Ühekordne
LBL_FEATURE_A_CONTENT about Disposable Kõik e-kirjakastid kustutatakse, peale kustutamist ei saa enam sellele ligi.
LBL_FEATURE_B_TITLE Private inbox Privaatne kirjakast
LBL_FEATURE_B_CONTENT about Private inbox Me ei võimalda isikustatud kirjakaste. Kirjakastid on suvaliselt genereeritud. Kui üks e-maili aadress on kasutuses olnud siis seda enam uuesti ei väljastata. Teistel puudub võimalus lugeda teie kirju.
LBL_FEATURE_C_TITLE Refill in time Täitke aega
LBL_FEATURE_C_CONTENT about Refill in time You can extend the time within mailbox effective time. You can set up to 100 minutes.
LBL_FEATURE_D_TITLE Recovery Taastamine
LBL_FEATURE_D_CONTENT about Recovery Teie äsja aegunud meiliboksi saab taastada enne kui see kustutatakse.
LBL_FEATURE_E_TITLE Mobile support Mobiilne tugi
LBL_FEATURE_E_CONTENT about Mobile support Meil on mobiilsetele seadmetele pühendatud leht, saate hõlpsalt kasutada meie teenust mobiilsetes seadmetes.
LBL_FEATURE_F_TITLE Domain changed Domeen muutus
LBL_FEATURE_F_CONTENT about Domain changed Me vahteame domeeni iga 45 päeva järelt, et vältida administraatoritel selle blokeerimist.
LBL_NEED_SUPPORT 10 Minute Mail needs your support 10 Minuti Meil vajab teie tuge
LBL_SUPPORT_US Support 10 Minute Mail Toeta 10 Minuti Meili
LBL_MAKE_DONATION Make a donation to us Tee meile annetus
LBL_OR Or Või
CONTACT_TITLE Contact us Kontakteeru meiega
CONTACT_INFO about Contact Palun kasutage Facebooki või Emaili: %s meiega kontakteerumiseks (inglise või hiina keeles). Pange tähele, et me ei pruugi igale kirjale vastata, kuid anname endast parima.
FAQ_TITLE FAQ KKK
FAQ_Q1 Q1 Q1: Kas kirjakaste on võimalik isikustada?
FAQ_A1 A1 A1: EI, our website is a REAL disposable mail service, we cannot allow users to customize any name for the mailboxes. This is to protect the privacy of all users, thank you for your understanding.
FAQ_Q2 Q2 Q2: Can my mailbox be regenerated?
FAQ_A2 A2 A2: NO, we record a bitmap hash of the generated mailbox name. After the mailbox has been deleted, this record will prevent the same mailbox name ever being generated again.
FAQ_Q3 Q3 Q3: It just 10 minutes?
FAQ_A3 A3 A3: NO, you can extend the time before it expires, and always extend the time let mailbox does not expire.
WELCOME_EMAIL_TITLE Hi, Welcome to 10 Minute Mail Tere tulemast 10 Minuti Meili
WELCOME_EMAIL_BODY_HEAD about Greetings, Attention to HTML Dear Anonymous,

Thank you for using 10 Minute Mail to fight spam, your temporary disposable email is :
WELCOME_EMAIL_BODY_LINE_1 about Time, Attention to HTML Use it to communicate with any website you want to. You have 10 minutes to use this mailbox, If the time is not enough, by click "Give me more 10 minutes" or "Refill" to extend it.
WELCOME_EMAIL_BODY_LINE_2 about Privacy, Attention to HTML For using this service you MUST enable cookie and javascript, cookie is just to record your session id and language preference, in addition to following third-party website widget: Addthis, Adsense, Analytics, Facebook, Google+, Twitter, Uservoice, Viglink, etc., we will NOT give your personal information to third parties or used for personal identification.
WELCOME_EMAIL_BODY_FOOTER about Ending, Attention to HTML 10 Minute Mail Team

Follow us :


Facebook
Twitter
Google+
INFO_TIMESUP mail address expired message Your temporary e-mail has self-destructed.
INFO_COMPLETELY_DELETED Your temporary e-mail %s has been deleted completely, can not recover. Your temporary e-mail %s has been deleted completely and cannot be recovered.
INFO_REPORT Thank you for reporting issues, we will be fixed soon. Thank you for reporting issues. They will be fixed soon.
INFO_YOUCAN You can... You can...
INFO_REFRESH refresh this page. Värskenda seda lehte
INFO_GET_NEWONE get another e-mail address. Võta uus e-maili aadress.
INFO_FREEBACK Feedback Tagasiside
INFO_HISTORY Check mailbox history. Vaata meilboksi ajalugu.
LBL_TRANSLATE Translate Tõlgi
LBL_MORE_10_MINUTE_2 MUST SHORT, Refill (More Time) Täida
LBL_NEWONE_2 MUST SHORT, New (Get new mail address) Uus
LBL_RECOVERING_2 MUST SHORT, Recover (Recover deleted mail address) Taasta
INFO_REFRESH_2 MUST SHORT, Refresh (Refresh inbox) Värskenda
LBL_CANCEL MUST SHORT, Cancel Tühista
LBL_SUBMIT MUST SHORT, Submit Saada
LBL_OK MUST SHORT, OK OK
LBL_DELETE MUST SHORT, Delete Kustuta
LBL_DELETE_ALL MUST SHORT, Delete all Kustuta kõik
LBL_SELECT_ALL MUST SHORT, Select all Vali kõik
LBL_INVERT_SELECTION MUST SHORT, Invert selection Vastupidine valik
LBL_MOBILE Mobile version Mobiilne versioon
MAIL_READ ReadMail Loe kirja
MAIL_FROM From Saatja
MAIL_SUBJECT Subject Teema
MAIL_NOSUBJECT No Subject Ilma teemata
MAIL_DATE Date Kuupäev
MAIL_TO To Saaja
MAIL_MAIN Message Sõnum
MAIL_ERROR_OPEN access e-mail failure messages Emailile ligipääsemine ebaõnnestus.
MAIL_ERROR_NOT insufficient permissions messages Teil pole õiguseid selle e-mailile ligipääsemiseks.
MAIL_LINKS Links Lingid
MAIL_OPTIONS Options Valikud
MAIL_READ_HELP If you can't read this email, click here Kui te ei saa seda e-maili lugeda, vajutage siia
MAIL_FULL_MAIL Full mail Terve kiri
MAIL_NEW_WINDOW New window Uus aken
MAIL_RAW_HTML Raw HTML Toores HTML
MAIL_REPORT Report Teavita
MAIL_PLAIN Plain Lihttekst
MAIL_HTML HTML HTML
MAIL_HTML_TO_PLAIN HTML to Plain HTMList tekstiks
MAIL_URLS Urls URLid
MAIL_ATTACHMENTS Attachments Manused
LBL_DONATE Donate, MUST short Donate
LBL_DONATE_COIN keep {coinName} Donate {coinName}
LBL_DONATE_HELP Donate help info, keep {coin} Please use this {coin} address to donate.
Thanks for your contribution!
LBL_DONATE_ADDRESS Donate address Click here to send this address to your wallet.
PERMALINK_GET Get permalink. Saa permalink.
PERMALINK_LINK Permalink: Permalink:
PERMALINK_TIME Email Datetime: Emaili kuupäev:
PERMALINK_SET_KEY Set Access Key: Seadke ligipääsuvõti:
PERMALINK_ENTER_KEY Enter Access Key: Sisestage ligipääsuvõti:
PERMALINK_TITLE Please complete the form below to get permalink. Palun täitke vorm, et saada permalink.
PERMALINK_TITLE3 Please complete the form below to get mailbox. Palun täitke vorm, et saada meilboks.
PERMALINK_ERROR Checksum error, make sure the URL or Access Key are correct. Checksum viga, tehke kindlaks URL ja ligipääsuvõti on korrektsed.
PERMALINK_URL_ERROR Your URL is wrong, please check again. Link on vigane, palun kontrollige uuesti.
PERMALINK_DOMAIN_ERROR This domain is expired, go to https://10.re to recover your mailbox. See domeen on aegunud, minge https://10.re et meilboksi taastada.
PERMALINK_NOTICE Anyone who has permalink and access key can access this mailbox, if you don't want to announce the mailbox, do not disclose it. Kaitske oma permalinki ja ligipääsuvõtit! Kõik, kes need saavad pääsevad ligi teie meilboksile.
PERMALINK_TITLE2 Here is your permalink, you can use this link to access the mailbox permanently. Here is your permalink, you can use this link to access the mailbox permanently.
LBL_HISTORY short, History of email address Ajalugu
HISTORY_REFRESH Must short, Refresh Värskenda
HISTORY_EXPORT Must short, Export Eksport
HISTORY_EXPORT_ALL Must short, Export all Ekspordi kõik
HISTORY_IMPORT Must short, Import Import
HISTORY_LIST Must short, List Nimekiri
HISTORY_DELIMITER Must short, Delimiter Eraldaja
HISTORY_JSON JSON JSON
HISTORY_DOWNLOAD Must short, Download Lae alla
HISTORY_WRONG There is something wrong, please check. Midagi on valesti, palun kontrollige andmete õigsust.
HISTORY_MAIL Must short, Mail Meil
HISTORY_KEY Must short, Access key Ligipääsuvõti
HISTORY_URL Must short, URL URL
HISTORY_DATETIME Must short, Datetime Kuupäev
HISTORY_CHOOSE Choose doamin name: Valige domeen:
HISTORY_IMPORT_HELP_LINE_1 import help line 1 Te saate importida e-maili ajalugu teistelt, kuid domeeninimi limiteeritakse kasutatavale.
HISTORY_IMPORT_HELP_LINE_2 import help line 2, translate part before the colon. Aksepteerib ainult JSON massiivi: array[ object{ mail, url, key, time }, object, ... ]
DATATABLES_EMPTYTABLE when table is empty Tabelis puuduvad andmed.
DATATABLES_INFO notice keep _START_ _END_ _TOTAL_ Näitab _START_ kuni _END_ kõigist _TOTAL_ sissekannetest
DATATABLES_INFOEMPTY when table is empty Näitab 0 kuni 0 kõigist 0 sissekandest
DATATABLES_INFOFILTERED notice keep "(", ")" and _MAX_ (filtreeritud _MAX_ sissekandest)
DATATABLES_INFOPOSTFIX Do not change .
DATATABLES_THOUSANDS Do not change ,
DATATABLES_LENGTHMENU notice keep _MENU_ Näita _MENU_ sissekandeid
DATATABLES_LOADINGRECORDS Loading... Laeb...
DATATABLES_PROCESSING Processing... Töötleb...
DATATABLES_SEARCH Must short ,notice the colon Otsi:
DATATABLES_ZERORECODERS No matching records found. Ühtegi kattuvat sisestust ei leitud.
DATATABLES_PAGINATE_FIRST Must short Esimene
DATATABLES_PAGINATE_LAST Must short Viimane
DATATABLES_PAGINATE_NEXT Must short Järgmine
DATATABLES_PAGINATE_PREVIOUS Must short Eelmine
DATATABLES_ARIA_SORTASCENDING notice the colon : aktiveerige kasvav sorteerimine
DATATABLES_ARIA_DESCENDING notice the colon : aktiveerige kahanev sorteerimine
HISTORY_HELP_LINE_1 Need to be translated Permalink ja ligipääsuvõti hoitakse veebilehitsejas, me ei talleta teie andmeid. Veebilehitseja vahemälu tühjendamisel andmed kaovad.
HISTORY_HELP_LINE_2 Need to be translated Pange tähele, et domeeninime vahetumisel, vanad andmed kustutatakse.
HISTORY_HELP_NO_SUPPORT Need to be translated, infomation when browser does not support localStorage Teie veebilehitseja ei toeta kohaliku andmetalletust, veenduge et teie veebilehitseja on uuem kui IE 8+, Chrome 4+, Firefox 3.5+, Safari 4+, Opera 10.5+, ja kohalik andmetalletus on lubatud.
HISTORY_CONFIRM_DELETE_TITLE Delete confirm Kustutamise kinnitus
HISTORY_CONFIRM_DELETE_TEXT Singular Olete kindel, et soovite aadressi kustutada?
HISTORY_CONFIRM_DELETE_ES_TEXT plurality Olete kindel, et soovite aadressid kustutada?
HISTORY_CONFIRM_DELETE_ALL_TEXT All of Olete kindel, et soovite kõik aadressid kustutada?
REPOTER_SELECT Please select one issue from the options. Palun valige viga menüüst.
REPOTER_RECEIVE Can not receive the mail from a website. Veebilehelt kirjade saamine ei õnnestunud.
REPOTER_READ Can not read email. Ei saa e-maili lugeda.
REPOTER_ATTACHMENTS Can not download attachments. Ei saa manuseid allalaadida.
REPOTER_LINKS URL links in email have problems. Lingid e-mailis on vigased.
REPOTER_ELSE Else, please describe the problem. Või palun kirjeldage probleemi
SUBMIT_LEAVE_NAME Please leave a name at least. Palun jätke vähemalt nimi.
SUBMIT_SELECT_ONE Please select one issue from the options. Palun valige viga menüüst.
SUBMIT_CONFIRM Are you sure you want to submit the form? Olete kindlad, et soovite vormi saata?
TRANSLATE_YOURNAME your name Nimi
TRANSLATE_YOUREMAIL your mail E-mail
TRANSLATE_YOURWEBSITE your website Veebileht
TRANSLATE_YOURCOMMENTS your comments Kommentaarid
TRANSLATE_DIRECTIONS in translate page directions Juhised
TRANSLATE_KEYS in translate page keys Võtmed
TRANSLATE_IN_LANGUAGE in translate page in language %s keeles
TRANSLATE_TRANSLATE_TO_LANGUAGE in translate page translate to language Tõlgi %s keelde
TRANSLATE_THANKS Thanks following friend(s) to help translate: Suure tänud järgnevatele sõpradele tõlkeabi eest:
TRANSLATE_CHOOSE Choose language: Vali keel:
TRANSLATE_HELP Help us translate website Aita veebilehte tõlkida.
RECAPTCHA_HELP shows when used to many addresses, IP will replace %s Liiga palju päringuid teie IP aadressilt, %s. Kinnitage, et olete inimene. Täitke CAPTCHA kontroll ja vajutage kinnitust.
RECAPTCHA_VISUAL_CHALLENGE Get a visual challenge Visuaalne ülesanne
RECAPTCHA_AUDIO_CHALLENGE Get an audio challenge Heliline ülesanne
RECAPTCHA_REFRESH_BTN Get a new challenge Uus ülesanne
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_VISUAL Type the two words: Kirjutage kaks sõna:
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_VISUAL_LIMIT Type the numbers Kirjutage numbrid:
RECAPTCHA_INSTRUCTIONS_AUDIO Type what you hear: Kirjutage kuuldud sõnad:
RECAPTCHA_HELP_BTN Help Abi
RECAPTCHA_PLAY_AGAIN Play sound again Mängi heli uuesti
RECAPTCHA_CANT_HEAR_THIS Download sound as MP3 Lae alla MP3 vormingus heli
RECAPTCHA_INCORRECT_TRY_AGAIN Incorrect. Try again. Viga. Proovige uuesti.
ERROR_404_TITLE page not found ,title 404 Ei leitud
ERROR_404_HELP about page not found Leht, mida otsite võib olla eemaldatud, nime vahetanud või ajutiselt mitte kättesaadav.
ERROR_403_TITLE forbidden ,title 403 Keelatud: Ligipääs puudub
ERROR_403_HELP about forbidden Teil puuduvad õigused selle lehe või kausta vaatamiseks.
ERROR_500_TITLE shows when site is down, title 500 Serverisisene error
ERROR_500_HELP shows when site is down Otsitava ressursiga on probleem ja seda ei suudetud kuvada.
ERROR_503_TITLE shows when site is down, title 503 Teenus mitte saadaval
HELP_DOWN shows when site is down. 10minutemail.net on üle limiidi. Oleme peatselt tagasi.
ERROR_BACKUP_SITE shows when something wrong. Proovige järgnevaid linke või asenduslehti:
TIME_JUST_NOW just now just nüüd
TIME_SECOND 1 second 1 sekund
TIME_SECONDS %s seconds, number will replace %s %s sekundit
TIME_MINUTE 1 minute 1 minut
TIME_MINUTES %s minutes, number will replace %s %s minutit
TIME_HOUR 1 hour 1 tund
TIME_HOURS %s hours, number will replace %s %s tundi
TIME_DAY 1 day 1 päev
TIME_DAYS %s days, number will replace %s %s päeva
TIME_WEEK 1 week 1 nädal
TIME_WEEKS %s weeks, number will replace %s %s nädalat
TIME_MONTH 1 month 1 kuu
TIME_MONTHS %s months, number will replace %s %s kuud
TIME_YEAR 1 year 1 aasta
TIME_YEARS %s years, number will replace %s %s aastat
TIME_AGO %s ago, time will replace %s %s tagasi

Please leave your information, we will place it in the language information page.
Nimi *
E-mail not be shown publicly
Veebileht
Kommentaarid

Toeta 10 Minuti Meili  |   Aita veebilehte tõlkida.

Choose language:
EnglishAfrikaansShqipëriaالعربيةбеларускібългарски езикCatalà(Valencià)中文正體中文(台灣)简体中文(中国)HrvatskiČeštinaDanskNederlandsEstonianFârsiSuomiFrançaisDeutschქართულიΕλληνική γλώσσαעִבְרִיתहिंदी(Hindī)MagyarLietuvių kalbaBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語한국어LatviešuMāoriМакедонскиNorskPolskiPortuguês(Portugal)Português(Brazil)RomânăРусский языксрпскиSlovenský jazykSlovenščinaSvenskarEspañolไทยTürkçeУкраїнськаاُردُوTiếng Việt